Categorieën

Veiligheidsvoorschrift Warmte (VEWA) inclusief examen

In de VeWa worden de verschillende werkzaamheden in, aan of nabij deze systemen ingedeeld en wordt bepaalt welke personen deze mogen uitvoeren en onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. Verder worden de aanwijzingen voor de verschillende medewerkers vastgelegd met daarbij aangegeven de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daarbij horen.

Vanaf € 450 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties