Categorieën

KVP/Werkvoorbereider Asbestherkenning

Het doel van de cursus is om je in staat te stellen om bij de uitvoering van bodemwerkzaamheden de juiste keuzes te kunnen laten maken bij het aantreffen van asbesthoudende materialen. Het in aanraking komen met asbest kan leiden tot toekomstige gezondheidsproblemen. Het is zaak om een medewerker die dit mogelijke risico loopt goed te informeren over de bijbehorende risico’s en hoe zich hiertegen te beschermen.

Vanaf € 189 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Veilig werken met AC-leidingen (Asbestcementleidingen)

Deze cursus is speciaal bedoeld als je werkzaamheden verricht in het ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en riool afvalwaternet.
Je leert de risico’s bij het werken met asbestcementleidingen te herkennen. Maar ook leer je hoe je deze risico’s tot een minimum kunt beperken. Dit kan door het toepassen van de juiste beheersmaatregelen.

Vanaf € 86 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Asbestherkenning

In deze cursus leer je in een ochtend asbest te herkennen in bouwmaterialen, afval en de bodem. Naast deze informatie over asbest wordt aandacht besteed aan de risico’s van asbest.

Vanaf € 175 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

DAV-1 (Deskundig Asbestverwijderaar)

In de cursus DAV-1 (Deskundig Asbestverwijderaar) wordt je opgeleid om op een veilige manier asbest te verwijderen. Je doet kennis op van de geldende wetten en regels. Er wordt vooral geoefend met de decontaminatie procedure. Hierbij leer je om te gaan met persoonlijke beschermingsmiddelen, zelfbescherming en ontsmetten. Daarnaast wordt geoefend met de basistechnieken om asbest te verwijderen. Ook word je voorbereid op het mentortraject.

Vanaf € 930 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

DAV-2 (Deskundig Asbestverwijderaar)

Tijdens de cursus DAV-2 word je opgeleid om veilig asbest te verwijderen. Je leert basiskennis over asbest en de geldende wetten en regels. Aan de hand van de decontaminatie procedure leer je jezelf te beschermen en ontsmetten. Ook ga je oefenen met de technieken om veilig asbest te kunnen verwijderen in de praktijk.

Vanaf € 615 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijderaar)

In de vierdaagse cursus DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijderaar) leer je asbestsanering aan te sturen en te controleren. Er wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving, asbest hygiëne en bescherming. Je leert risico’s in te schatten. Maar ook om te gaan met de benodigde apparatuur in de praktijk.

Vanaf € 1.669 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

DIA Examen

Het is mogelijk om alleen het DIA examen af te leggen, zonder het volgen van de cursus. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Wanneer een van de onderdelen onvoldoende is, hoef je alleen dat onderdeel opnieuw te doen. Als je geslaagd bent ontvang je het persoonscertificaat DIA.

Vanaf € 735 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

DAV-1 Examen

Het is mogelijk om alleen het DAV-1 (Deskundig Asbestverwijderaar) examen af te leggen, zonder het volgen van de cursus.
Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Wanneer een van de onderdelen onvoldoende is, hoef je alleen dat onderdeel opnieuw te doen. Als je geslaagd bent ontvang je het persoonscertificaat DAV-1.

Vanaf € 580 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties