ATEX EX 001

Terug

ATEX EX 001

Sinds juli 2006 is de Europese wetgeving rondom Explosieveiligheid volledig van kracht. De wetgever verplicht de werkgever de risico’s te inventariseren en waar nodig, technische en organisatorische maatregelen te nemen. Ook moet het personeel, dat werkzaamheden verricht in gebieden met kans op explosieve atmosferen, worden opgeleid dat zij gevaren in deze gebieden herkennen en daar naar handelen. 
In basis is dit geregeld in Artikel 137 van het Verdrag van Maastricht ‘Veiligheid op het werk’.

Dit artikel is nader uitgewerkt in de Kaderrichtlijn 89/391/EEG en vervolgens in de Bijzondere richtlijnen 1 t/m 19. De 15e bijzondere richtlijn is die van ATEX 153 (1999/92/EG), ‘Veilig werken in explosieve atmosferen’ en bevat minimumvoorschriften met betrekking tot de gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze Europese richtlijn is voor wat betreft Nederland vertaald naar onze nationale wetgeving. Dit is onder andere Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.1).

De wettelijke verplichting geldt niet alleen voor eigen personeel dat op de installatie werkzaam is, maar ook voor medewerkers van externe bedrijven die ter plaatse aan het werk zijn (coördinatieverplichting). In het verleden werd explosieveiligheid als een elektrotechnische aangelegenheid gezien.

Met de komst van de voornoemde ATEX-richtlijn stelt de wetgever dat iedereen die te maken heeft met explosiegevaarlijke installaties voldoende opleiding moet hebben. Het gaat hierbij dus om alle vakdisciplines en niet alleen elektrotechnici.

In de industrie bestaat er hierdoor een grote behoefte aan persoonscertificering op het gebied van explosieveiligheid. Conform ATEX 153 en IEC Ex 05, te weten Ex 001 ‘Toepassen van basisprincipes van bescherming in explosieve atmosferen’.

Persoonscertificering ATEX Ex 001

De certificatieregeling ATEX Ex 001 is geheel volgens de ATEX 153-richtlijn en komt inhoudelijk volledig overeen met het gestelde in IECEx 05 OD 504 IEC:2013. Dit is onder andere gebaseerd op de internationale normen IEC 60079 (zonering), IEC 60079-14 (selectie en installatie van explosieveilig materieel), IEC 60079-17 (reparatie en revisie) en IEC 60079-19 (inspectie). Ook in IECEx 05 OD 504 IEC:2009, paragraaf 4.2.5.1 ‘Explosive atmospheres and explosion-protection principles’ is een goede basis gevonden voor het opstellen van eindtermen. Deze paragraaf is vanaf versie IECEx 05 OD 504 IEC:2013 niet meer opgenomen, maar bood nog voldoende actuele aanknopingspunten.

Hierdoor is er sprake van een certificeringsroute die internationaal wordt geaccepteerd en in vergelijking met andere schema’s ook vanuit kostentechnisch oogpunt aantrekkelijk is.

Met het ISO 17024 persoonscertificaat ‘ATEX Ex 001, conform ATEX 153 en IECEx 05’ toont de certificaathouder aan voldoende onderricht te zijn op het desbetreffende toepassingsgebied. De werkgever is geholpen bij het aantoonbaar vervullen van ATEX 153 eisen.


Cursusdetails

Vanafprijs: € 79 excl. btw

Hulp nodig?

Nog vragen? Neem contact op met onze klantenservice.

info@cursusgeregeld.nl

030 303 95 14

Whatsapp ons

Daarom CursusGeregeld.nl

Bij CursusGeregeld.nl maken we je het zo makkelijk mogelijk:

  • Eén aanspreekpunt
  • Geen reserveringskosten
  • Scherpste prijs
  • Altijd in de buurt
  • Gratis annuleren (tot 10 werkdagen voor startdatum)