Categorieën

DLP Herhaling/Bijscholing CROW 400 (1 dag)

Het doel van de cursus is om je kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen. Vooral op het gebied van werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater. Ook worden de wijzigingen in de nieuwe CROW publicatie 400 (d.d. juni 2017) doorgenomen en worden ervaringen uitgewisseld.

Vanaf € 268,50 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

KVP/BRL 7000

KVP/BRL 7000 Opleidingseisen die de nieuwe versie KVP/BRL 7000 vereist voor de werkvoorbereider: Minimaal MBO niveau verkregen middels een opleiding of ervaring in het werk…

Vanaf € 189 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

KVP/Werkvoorbereider Asbestherkenning

Het doel van de cursus is om je in staat te stellen om bij de uitvoering van bodemwerkzaamheden de juiste keuzes te kunnen laten maken bij het aantreffen van asbesthoudende materialen. Het in aanraking komen met asbest kan leiden tot toekomstige gezondheidsproblemen. Het is zaak om een medewerker die dit mogelijke risico loopt goed te informeren over de bijbehorende risico’s en hoe zich hiertegen te beschermen.

Vanaf € 189 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Criminaliteitspreventie + code 95

Door de cursus Criminaliteitspreventie te volgen krijg je meer inzicht in de mogelijke vormen van criminaliteit die je tegen kunt komen en weet je welke invloed je kunt uitoefenen om schade te voorkomen dan wel te beperken. De cursus is gericht op bewustwording. Je krijgt tools aangereikt om preventieve maatregelen te kunnen nemen op beleidsmatig niveau.

Vanaf € 146 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Hygiënisch werken in de waterdistributie (CKB erkend)

De drinkwatervoorziening in Nederland is goed geregeld. Het is dan ook ondenkbaar dat het drinkwater door menselijk toedoen tijdens werkzaamheden verontreinigd zou raken.
Van grondwerker tot werkvoorbereider, iedereen die met waterdistributie te maken heeft dient de cursus Hygiënisch werken bij waterdistributie met goed gevolg af te leggen.

Vanaf € 250 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Preventiemedewerker

Per 1 juli 2005 zijn werkgevers verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen, de zogenaamde preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Vanaf € 245 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Leefstijl

Deze cursus heeft als doel de chauffeur inzicht te geven in en bewustwording van het belang van gezonde en juiste voeding, slaap en omgang met stress.

Vanaf € 125 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater)

In opdracht van de Drinkwaterbedrijven dient u een theoretisch examen af te leggen waar u schriftelijk wordt getoetst op uw aanwezige kennis en ervaring op het gebied van Waterleidingtechniek, regelgeving, hygiënisch werken, veilig werken, tekening lezen, leidingen uit- en in-bedrijf nemen, maken revisiewerk e.d. Daarnaast dient u ook nog een praktijkexamen uit te voeren waarmee u bewijst dat u uw kennis en vaardigheden ook in de dagelijkse praktijk kan brengen.

Vanaf € 0 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Veilig werken met AC-leidingen (Asbestcementleidingen)

Deze cursus is speciaal bedoeld als je werkzaamheden verricht in het ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en riool afvalwaternet.
Je leert de risico’s bij het werken met asbestcementleidingen te herkennen. Maar ook leer je hoe je deze risico’s tot een minimum kunt beperken. Dit kan door het toepassen van de juiste beheersmaatregelen.

Vanaf € 85,95 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties
Meer resultaten weergeven

Arbo & Veiligheid
Voor alle zaken omtrent arbeidsomstandigheden en veilig werken is het mogelijk om een cursus te boeken bij CursusGeregeld.nl. Met een training in Arbo en Veiligheid kun je als werkgever, werknemer of particulier je kennis en vaardigheden updaten. Dit kun je doen omdat het vanuit de wetgeving of verzekeraar wordt verplicht, maar ook wanneer je bewuster wilt zijn van je omgeving. Aan het einde van een cursus is het bij erkende opleiders doorgaans mogelijk om een examen af te leggen. Hierna krijg je een officieel certificaat overhandigd, waarmee je kunt aantonen dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt binnen dit vakgebied. Met dit diploma is het tevens mogelijk om code 95 punten te verdienen. Populaire opleidingen die in Arbo en Veiligheid worden geboekt zijn onder andere:

BHV
Brandveiligheid
EHBO
VCA
Veiligheidstrainingen

Klassikaal
Met een klassikale training zal een gecertificeerde docent je begeleiden op je praktische vaardigheden. Tijdens de cursus zal de docent tijd hebben voor praktijkvragen.

E-learning
Het is ook mogelijk om een online cursus te volgen. Met E-learning modules kun je een opleiding online volgen. Zo kan je zelf je tempo bepalen en vanuit je werk en/of thuis de training online volgen. E-learning cursussen zijn vaak goedkoper dan klassikale cursussen.

Incompany training Arbo en Veiligheid
Wanneer je met meerdere mensen van 1 organisatie een cursus Arbo en Veiligheid wilt volgen, kan het interessant zijn om deze incompany op de eigen locatie te volgen!