Alle cursussen:

R-DLP incl. CROW 400 (2 dagen)

Het is van belang dat er aandacht wordt besteed aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Vooral bij het werken in en met verontreinigde bodem. We houden daarom de nieuwe CROW richtlijn publicatie 400 aan. Ook de opleidings- en ervaringseisen zijn vernieuwd door de nieuwe CROW-400 richtlijn.

Vanaf € 595 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

DLP CROW 400 (2 dagen)

De cursus DLP leidt je op tot Deskundige Leidinggevende Projecten. Hiermee kun je projecten begeleiden en zelfstandig de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, onder andere arbo –en milieuwetgeving, veiligheidsplannen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Je wordt goed voorbereid op het examen.

Vanaf € 495 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

KVP/BRL 7000

KVP/BRL 7000 Sinds de intreding van de nieuwe BRL SIKB 7000 met onderliggende protocollen 7001/7002/7003/7004, d.d. 3 augustus 2018 versienummer 6.0, is er een verandering…

Vanaf € 189 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

DLP Herhaling

Het doel van de cursus is om je kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen. Vooral op het gebied van werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater. Ook worden de wijzigingen in de nieuwe CROW publicatie 400 (d.d. juni 2017) doorgenomen en worden ervaringen uitgewisseld.

Vanaf € 275 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties