Alle cursussen:

Cursus Wet natuurbescherming Niveau 1 (1 dag)

Om te voorkomen dat bij werkzaamheden in de natuur een kostbare/tijdrovende ontheffing aangevraagd moet worden, wordt gewerkt volgens een gedragscode. Opdrachtgevers vragen van werknemers dat ze hiervoor gecertificeerd zijn, zodat ze er zeker van zijn dat de gedragscode nageleefd wordt.

Vanaf € 322 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus Wet natuurbescherming Niveau 3 (3 dagen)

Als je aan het werk gaat in stedelijk en landelijk gebied krijg je te maken met de wet Natuurbescherming.
Voor ingrepen die gevolgen hebben voor planten en dieren moet steeds een ontheffing van de wet worden aangevraagd. Voorschriften met betrekking op de uitvoering van deze wet staan beschreven in een gedragscode.

Vanaf € 0 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus QGis (2 dagen)

Zie jij om je heen kansen voor digitale kaarten of opname? Zie je dat er steeds meer vraag naar komt vanuit je werk of opdrachtgever. En wil je hiervoor niet te hoge aanschaf kosten betalen. Dan is werken met QGIS interessant. Maar weet je niet zo snel hoe je dit zelf op moet pakken?

Vanaf € 805 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties