Categorieën

NEN 3140 VOP (1 dag)

Tijdens de ééndaagse cursus leer je de gevaren en risico’s kennen die van toepassing zijn op het werken met elektrotechnische installaties. Je leert deze gevaren en risico’s beperken en elektrotechnische handelingen zelfstandig en veilig uitvoeren. De cursus is verdeeld in meerdere modules. HET NEN 3140 certificaat wordt uitgegeven na succesvolle afronding van de modules die tijdens de cursus worden behandeld.

Vanaf € 245 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Stofvrij werken

Fijnstof is schadelijk voor je gezondheid. Daarom is deze cursus belangrijk om te volgen zodat je stofvrij kunt gaan werken. Vooral de kankerverwekkende stoffen zoals kwarts, hardhout, asbest, chroom en nikkel. Als je hiermee in aanraking komt, moet je op een verantwoorde, veilige en vooral gezonde manier werken. Door het volgen van deze cursus leer je blootstelling aan stof zoveel mogelijk te voorkomen.

Vanaf € 123 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

NEN 3140 VP (1 dag)

Bestaat jouw functie uit het werken met elektrotechnische objecten? Dan is het van groot belang veilig en zelfstandig met deze installaties te kunnen werken. Je moet aan de hand van de NEN 3140 aantonen dat je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. Deze cursus leert je in 1 dag de kennis die je nodig hebt!

Vanaf € 295 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

NEN 3140 VP examen

Ben je werkzaam in de elektrotechniek als operator, mechanisch monteur, IT-er of conciërge? Of ben je werkzaam in schakelruimten en wil je laten zien dat je op de hoogte bent van de risico’s die dit met zich meebrengt? Het examen NEN 3140 VOP (Voldoende Onderricht Persoon) is bedoeld voor medewerkers die in hun werk onder begeleiding van minimaal een VP-er eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren met een beperkt risico.

Vanaf € 75 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

BEI VP LS

Als Vakbekwaam Persoon mag je alle montagewerkzaamheden in de LS-netten en -aansluitingen uitvoeren. Je mag Standaard Bedienings Handelingen en Beperkte Bedienings Handelingen (BBH) uitvoeren. Tijdens de cursus word je voorbereid op het theorie- en praktijkexamen waarbij beide onderdelen voldoende worden onderricht.

Vanaf € 855 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

NEN 3140 VOP examen

Ben je werkzaam in de elektrotechniek en wil je laten zien dat je op de hoogte bent van de risico’s die dit met zich meebrengt? Met het behalen van het NEN 3140 VOP examen laat je zien dat je hoogte bent van de gerelateerde NEN-normen.

Vanaf € 75 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Schadebeperkend openen van deur en raam

Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand zichzelf heeft buitengesloten of dat een woning moet worden opengebroken omdat er hulpgeroep klinkt? Ook deurwaarders hebben bij uitzettingen vaak professionele hulp nodig. De meest simpele methode is het forceren van een klein raam. Maar dat levert vaak behoorlijke schade op. Meestal is er een betere en snellere oplossing. Je leert enkele methoden hoe je deuren en ramen nagenoeg schadevrij kunnen openen.

Vanaf € 376 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Luchtdicht bouwen

Per 1 januari 2015 is volgens het Bouwbesluit de energieprestatie-eis (EPC) omlaag van 0,6 naar 0,4 gegaan. Daarnaast wordt de gedifferentieerde isolatie-eis voor de gebouwschil ingevoerd, waarbij de Rc waarde voor daken en gevels wordt verhoogd. Dit betekent dat je in de bouwpraktijk nauwkeurig moet werken om deze aangescherpte eisen te kunnen realiseren. Kleine wijzigingen in het ontwerp of in de uitvoering maken het optimaliseren van de thermische schil heel moeilijk.

Vanaf € 281 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Herstellen van Houtrot

De cursist doet eerst aanvullende kennis op, welke belangrijk is voor het juist aanpakken en het voorkomen van houtrot. Daarna wordt ingegaan op veel gemaakte reparatiefouten bij het herstellen van houtrot.

Vanaf € 407 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Toezichthouder Steigergebruik

Werken op hoogte is op zichzelf al riskant. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico alleen maar toe. Daarom heeft de wetgever een aantal duidelijke richtlijnen gegeven. Hierover leer je meer in de cursus Toezichthouder Steigergebruik.

Vanaf € 292 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties
Meer resultaten weergeven