Categorieën

Veiligheidsvoorschrift Warmte (VEWA) inclusief examen

In de VeWa worden de verschillende werkzaamheden in, aan of nabij deze systemen ingedeeld en wordt bepaalt welke personen deze mogen uitvoeren en onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. Verder worden de aanwijzingen voor de verschillende medewerkers vastgelegd met daarbij aangegeven de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daarbij horen.

Vanaf € 450 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

VIAG Praktijk

De VIAG is van toepassing op de bedrijfsvoering van gasvoorziening systemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van of bij gasnet beheerders , alsmede op de werkzaamheden aan, met of nabij die gasvoorziening systemen die in opdracht van de gasnet beheerders worden uitgevoerd.

Vanaf € 295 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

VIAG Theorie

De VIAG is van toepassing op de bedrijfsvoering van gasvoorziening systemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van of bij gasnetbeheerders. Ook op de werkzaamheden aan, met of nabij die gasvoorziening systemen die in opdracht van de gasnetbeheerders worden uitgevoerd.

Vanaf € 295 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

VIAG VP Vakbekwaam Persoon

De Vakbekwaam Persoon Gas (VP) Lage Druk (LD) is een aangewezen persoon voor het uitvoeren van montagewerk in LD aansluitingen (incl. saneringen), bijbehorende metingen en beproevingen, het treffen en opheffen van bijbehorende veiligheidsmaatregelen, het houden van toezicht en uitvoeren van beperkte bedieningshandelingen.

Vanaf € 855 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

BEI / AVP LS

Ben je monteur in de infratechniek? Dan is deze certificering verplicht. Als je het certificaat hebt behaald wordt er een zogenoemde aanwijzing verstrekt.

Vanaf € 855 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

VIAG Toegang Hebbend Persoon

Een Toegang Hebbend Persoon (THP) is een aangewezen persoon voor het openen, betreden en sluiten van gas technische bedrijfsruimten en terreinafsluitingen. Deze voert niet gas technische werkzaamheden uit en mag op enkele niet gas technische werkzaamheden toezicht uitvoeren.

Vanaf € 380 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Verwerken van Kitten

In de bouw wordt tegenwoordig veel kit gebruikt. Belangrijk is waarvoor en hoe uw medewerkers de kit gebruiken. Deze cursus Verwerken van Kitten helpt hierbij!
Een kitvoeg kan onderdeel uitmaken van de constructie of moet soms een bouwfout camoufleren. Alleen een vakkundig uitgevoerde kitvoeg ziet er mooi uit en heeft een gegarandeerde levensduur van ruim tien jaar. Hoge herstelkosten zijn het gevolg als de kitvoeg niet aan de verwachtingen voldoet.

Vanaf € 279 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties

Toezichthouder Steigergebruik

Werken op hoogte is op zichzelf al riskant. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico alleen maar toe. Daarom heeft de wetgever een aantal duidelijke richtlijnen gegeven. Hierover leer je meer in de cursus Toezichthouder Steigergebruik.

Vanaf € 269 Excl. BTW

Bekijk cursus Startdata & locaties
Meer resultaten weergeven