Alle cursussen:

Bebording, bebakening en markering

Je neemt kennis van de bepalingen uit de verkeerswetgeving en de CROW-voorschriften, die van belang zijn voor het op de juiste wijze aanbrengen van bebording, bebakening en markering. Op grond hiervan kan je bestektekeningen maken en gemaakte bestektekeningen controleren en bespreken.

Vanaf € 296 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus Veilig werken langs de weg + Code 95 (1 dag)

Werken op, aan of langs de weg brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt.
Een belangrijk aspect is het samenspel tussen de weggebruikers en de werknemers die werkzaamheden uitvoeren.
De wegwerker zal de juiste maatregelen moeten treffen om te zorgen dat zijn veiligheid niet in gevaar komt.

Vanaf € 163 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus Veilig werken langs de weg (1 dag)

Ben je wegenbouwer, asfalteur, kabellegger, wegenreiniger, hovenier of werk je in een andere functie op of langs de weg? Dan ben je verplicht een cursus veilig werken langs de weg te volgen. Het werken op en langs weg brengt namelijk risico’s met zich mee. Voor jou als wegwerker, maar ook voor de weggebruiker. Jij moet weten hoe je met deze risico’s moet omgaan en hoe je moet reageren op incorrect of onvoorspelbaar handelen van weggebruikers.

Vanaf € 135 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus Eerste Veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten (REVI) + Code 95 (1 dag)

Iedereen die op of langs de rijkswegen werkt, met ontheffing van Rijkswaterstaat, moet weten hoe om te gaan met incidenten. Deze REVI cursus is speciaal ontwikkeld voor professionals die operationeel betrokken zijn bij incidenten. Bij goed gevolg afronden van de cursus, ontvang je het certificaat heet Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Verkeersincidenten (REVI).

Vanaf € 350 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus Verkeersregelaar (2/3 dagen)

Tijdens de cursus verkeersregelaar leer je het in goede banen leiden van het verkeer. Je kunt de veiligheid bij evenementen of wegwerkzaamheden waarborgen en ongelukken helpen te voorkomen. Voor de functie beroepsverkeersregelaar heb je een officieel erkend diploma nodig waarmee je je verkeersregelaarspas aan kan vragen.

Vanaf € 703 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties