Privacy verklaring

Privacy is belangrijk. Door gebruik te maken van de diensten van CursusGeregeld.nl geeft u ons vertrouwen en dat vertrouwen waarderen we. Privégegevens zijn privé en blijven ten alle tijden van jou; ook als je deze met ons deelt. Daarom doen wij er alles aan om deze gegevens met zorg te bewaren en te beveiligen.

In deze privacyverklaring vertellen wij hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken. We hebben ons best gedaan het op een zo eenvoudige manier mogelijke te vertellen. Mocht je na het lezen hiervan toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Hoe dat kan? Dat vertellen wij ook in deze verklaring. Lees daarnaast ook onze aparte Cookieverklaring, waarin wij vertellen hoe CursusGeregeld.nl gebruik maakt van cookies en andere vergelijkbare technologieën. Voor een beter begrip van wat wij bedoelen met “Cursus”, “Cursusaanbieder”, “Cursusservice” en “Reservering”, kunt je de Algemene Voorwaarden van CursusGeregeld.nl raadplegen.

Het kan nodig zijn dat wij van tijd tot tijd wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen. Daarom raden we je aan regelmatig op deze pagina te kijken, wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden van de eventuele aanpassingen. Mochten wij wijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op eerder verwerkte gegevens, dan brengen wij jou hiervan op de hoogte voordat wij deze nieuwe activiteiten starten.

Gebruikers van de website CursusGeregeld.nl dienen akkoord te zijn met deze privacyverklaring. Ben je het er niet mee eens, dan kun je helaas ook geen gebruik maken van CursusGeregeld.nl.

Wat voor persoonsgegevens verzamelt CursusGeregeld.nl?

Eigen persoonsgegevens

Het doel van CursusGeregeld.nl is om het boeken van een cursus zo eenvoudig mogelijk te maken voor jou. Wanneer je een Reservering maakt, worden in ieder geval je naam, emailadres en adres(, die nodig is voor het versturen van een certificaat) gevraagd. Afhankelijk van het type Cursus dat je reserveert, kunnen wij meer specifieke gegevens van je vragen. Tijdens het inschrijven hiervan, vragen wij uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van deze Cursus. Bij het inschrijven op een Cursus worden jouw privégegevens enkel gedeeld met de Cursusaanbieder van de Cursus.

Wanneer je contact met ons opneemt via de klantenservice, of via een andere manier zullen wij ook informatie van je verzamelen. CursusGeregeld.nl gebruikt deze gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.

 

Persoonsgegevens van anderen die je aan ons verstrekt

Op CursusGeregeld.nl is het ook mogelijk om voor anderen een Cursus te reserveren. Om een Reservering goed uit te (kunnen) voeren, hebben wij ook van hen bepaalde persoonsgegevens nodig. Daarnaast is het mogelijk als werkgever Reserveringen van anderen te beheren om certificering makkelijker te maken.

We willen je erop wijzen dat het je eigen verantwoordelijkheid is dat de mensen waarvan je persoonsgegevens hebt verstrekt zich hiervan bewust zijn en begrijpen en accepteren hoe CursusGeregeld.nl hun informatie gebruikt (zoals beschreven in deze Privacyverklaring).

Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen

Ongeacht of je een reservering maakt, verzamelen we bepaalde informatie automatisch zodra je onze website bezoekt. Je IP-adres, de datum en tijd waarop je toegang heeft gehad tot onze diensten, de hardware, de software of internetbrowser die je gebruikt en informatie over het besturingssysteem van uw computer, zoals de versies van de applicatie en je taalinstellingen, maken hier allemaal deel van uit. We verzamelen ook informatie over je klikgedrag en welke pagina’s aan jou worden getoond. Op de website www.CursusGeregeld.nl maken we gebruik van een trackingscript. Hierbij wordt het pad van de bezoeker over de website gevolgd. De op deze manier verzamelde bezoekinformatie wordt alleen voor marketingdoeleinden ingezet.