Alle cursussen:

First Aid (GWO) refresher

Deze cursus First Aid (GWO) Refresher is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie. En dat reeds in het bezit is van het certificaat First Aid en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. De cursus biedt kennis en vaardigheden over het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in en bij windturbines.

Vanaf € 210 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Ben jij werkzaam in de windindustrie, dan wordt er van jou verwacht dat jij beschikt over de juiste kennis en vaardigheden op het gebied van veilig werken in de windenergiesector. De training die je hiervoor moet volgen kun je natuurlijk bij CursusGeregeld boeken. Als specialist in veiligheidstrainingen bieden wij ook het volledige cursusprogramma van de GWO (Global Wind Organization) aan. Deze 4-daagse training wordt maandelijks op meerdere data aangeboden op diverse, centraal gelegen, locaties in Nederland. Als je wilt, kun je deze maand nog starten. Bekijk de actuele cursusdata en boek direct online.

GWO trainingen

Het GWO- cursusprogramma staat voor Global Wind Organization en bestaat uit trainingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid voor werknemers in de windenergiesector. Deze GWO cursussen zijn ontwikkeld om de veiligheid en competentie van werknemers die betrokken zijn bij werkzaamheden op windturbines en windparken te waarborgen.

Het GWO-cursusprogramma bestaat uit verschillende trainingsmodules die gericht zijn op specifieke aspecten van kwaliteit en veiligheid in de windindustrie. We lichten een aantal van de belangrijkste cursussen voor je uit.

GWO Basic Safety Training (BST) onshore

Het GWO trainingsprogramma richt zich op het bieden van essentiële veiligheidskennis en -vaardigheden voor werknemers in de windindustrie. De cursus is ontworpen om een basis te leggen voor de veiligheid voor medewerkers binnen deze sector.

Door de GWO Basic Safety Training (BST) te voltooien, hebben werknemers de essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilig te werken in de windindustrie. Het behalen van de BST-certificering is vaak een vereiste voor werkgevers en opdrachtgevers in de sector.

Het trainingsprogramma bestaat uit de volgende modules:

GWO Fire Awareness

De GWO Fire Awareness is gericht op het vergroten van de kennis en het bewustzijn van brandveiligheid binnen de windindustrie. Binnen deze cursus worden de basisbegrippen rondom brandpreventie, detectie en bestrijding in een windturbine omgeving. Het doel van de cursus is om werknemers in staat te stellen eventuele brandrisico’s te herkennen, te begrijpen hoe een brand ontstaat en zich kan verspreiden en daarnaast te weten hoe ze adequaat kunnen reageren in het geval van een brandincident.

Binnen de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Brandveiligheidsprincipes: Deelnemers krijgen inzicht in de basisprincipes van brandpreventie en -bestrijding en bevatten informatie over de driehoek van brand (brandstof, zuurstof, warmte), brandklassen en verschillende soorten brandblusmiddelen.
 • Brandrisico-identificatie: Dit gedeelte van de cursus richt zich op het herkennen van potentiële brandrisico’s in turbines en windparken. Denk hierbij aan het identificeren van ontstekingsbronnen, brandstof en omstandigheden die de brand kunnen bevorderen.
 • Branddetectie en -alarmering: Deelnemers leren over verschillende soorten branddetectiesystemen en -apparatuur die worden gebruikt in de windindustrie. Ze leren ook hoe ze een brandalarm moeten activeren en de juiste procedures moeten volgen.
 • Brandbestrijdingstechnieken: In dit gedeelte leren de cursisten hoe het gebruik van draagbare brandblussers en andere blusmiddelen specifiek voor de windturbine-omgeving juist gebruikt moet worden. Zo krijgen de cursisten praktische oefeningen en instructies over hoe te reageren op verschillende soorten branden.
 • Noodprocedures en evacuatie: Deelnemers leren hoe ze effectief kunnen handelen in noodsituaties, waaronder evacuatieprocedures, communicatieprotocollen en het werken als onderdeel van een team tijdens een brandincident.

De GWO Fire Awareness is ontworpen om werknemers bewust te maken van de brandrisico’s en hen de basisvaardigheden en kennis bij te leren die nodig is om veilig te reageren in noodsituaties.

GWO First Aid

De module GWO First Aid is bedoeld om werknemers in de windindustrie te trainen om indien nodig eerste hulp te verlenen bij ongevallen of noodsituaties. Deze cursus is ontworpen om deelnemers vertrouwen te geven in hun vermogen om adequaat te reageren en te handelen bij medische noodgevallen in de windturbine-omgeving.

Tijdens de GWO First Aid-cursus kunnen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Levensreddende handelingen: Deelnemers leren hoe ze levensreddende handelingen kunnen uitvoeren, zoals cardiopulmonale reanimatie (CPR) en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) in noodgevallen waarbij een persoon niet reageert of niet normaal ademt.
 • Wondverzorging: Dit gedeelte van de cursus richt zich op de juiste technieken voor het beoordelen, reinigen en verbinden van verschillende soorten wonden. Hieronder valt ook het het begrijpen van infectiepreventie en het gebruik van verbandmiddelen.
 • Letselbeheer: Deelnemers leren hoe ze verschillende soorten letsels, zoals fracturen/breuken, verstuikingen en brandwonden, kunnen beoordelen en behandelen. Denk hierbij aan het ondersteunen van breuken, het aanbrengen van spalken en het bieden van pijnverlichting.
 • Medische noodgevallen: In dit gedeelte worden veel voorkomende medische noodgevallen, zoals beroertes, hartaanvallen en allergische reacties besproken. Deelnemers leren de tekenen en symptomen van deze noodsituaties te herkennen en de juiste stappen te ondernemen.
 • Communicatie en rapportage: In dit gedeelte staat de communicatie met de hulpdiensten centraal. Zo ook het correct rapporteren van incidenten en verleende eerste hulp.

Wanneer de cursisten de GWO First Aid cursus succesvol hebben afgerond beschikken zij over de nodige kennis en vaardigheden om adequaat te reageren in noodsituaties en eerste hulp te verlenen aan slachtoffers in de windturbine-omgeving.

GWO Manual Handling

Deze GWO module is gericht op het aanleren van veilige technieken voor het tillen, dragen en hanteren van zware voorwerpen in de windindustrie. Het maakt werknemers bewust van de risico’s en helpt hen van de juiste kennis en vaardigheden om blessures en overbelasting te voorkomen.

Binnen deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Risico’s en preventie: cursisten krijgen inzicht in de mogelijke risico’s en gevaren die komen kijken bij het werken van zware voorwerpen binnen de sector. Hierin worden factoren zoals gewicht, grootte, vorm en stabiliteit van voorwerpen meegenomen
 • Ergonomie: In dit gedeelte wordt het belang van een goede lichaamshouding, techniek en ergonomie meegenomen. Deelnemers leren hoe ze hun lichaam op de juiste manier kunnen gebruiken en hoe ze hun kracht efficiënt kunnen toepassen om zo blessures te voorkomen.
 • Veiligheid en apparatuur: Deelnemers leren over de veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen met betrekking tot het handmatig hanteren van zware voorwerpen. Hierbij wordt ook het gebruik van hulpmiddelen en apparatuur besproken.
 • Praktische oefeningen: Naast een theoretische uitleg gaan de cursisten ook de kennis in de praktijk oefenen. Zo leren ze, onder begeleiding, hoe ze efficiënt zware voorwerpen kunnen tillen, verplaatsen en neerzetten.

Het volgen van de GWO Manual Handling cursus maakt medewerkers bewust van de risico’s van het handmatig hanteren van zware voorwerpen en brengt hen de nodige kennis en vaardigheden bij.

GWO Working at Heights

De 2-daagse GWO Working at Heights-module is ontworpen om werknemers in de windindustrie te trainen in veiligheidsprocedures en -technieken voor het werken op hoogte. Deze cursus is gericht op het vergroten van het bewustzijn van de risico’s en het aanleren van de juiste methodes om veilig te werken op windturbines en andere hooggelegen locaties.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Risico-identificatie: Deelnemers leren potentiële gevaren en risico’s te identificeren die verband houden met werken op hoogte. Denk hierbij aan het herkennen van valgevaren, instabiliteit van oppervlakken, weersomstandigheden en andere risicofactoren.
 • Veiligheidsprocedures: Dit gedeelte van de cursus richt zich op de veiligheid procedures en richtlijnen die gevolgd moeten worden bij het werken op hoogte. Hierbij komt ook het begrijpen van de rol van vergunningen, inspecties en andere belangrijke veiligheidsprotocollen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Deelnemers leren over de juiste selectie, inspectie en het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals veiligheidsharnassen, valbeveiligingssystemen, helmen, enz.) die nodig zijn bij het werken op hoogte.
 • Klimtechnieken en reddingsprocedures: Dit gedeelte is een praktische training in klimtechnieken, het veilig verplaatsen op hoogte en het werken met valbeveiligingssystemen. Daarnaast worden ze getraind in het uitvoeren van basis redding procedures en het bieden van hulp in noodsituaties.

Het volgen van de GWO Working at Heights-cursus zorgt ervoor dat de cursisten op de hoogte zijn van de nodige kennis en vaardigheden om veilig te kunnen werken op hoogte. Daarnaast kunnen ze bij het positief afronden van de cursus risico’s inschatten en veiligheidsprocedures toepassen.

Vind en boek jouw cursus online

Direct starten met de wind GWO cursus? Bekijk de actuele cursusdata en locaties en schrijf je direct online in voor een van onze cursussen. De GWO windtraining heeft een totale cursusduur van 4 dagen en wordt in het Engels gegeven. Alleen op aanvraag of bij uitsluitend Nederlandse cursisten kan de cursus in het Nederlands gegeven worden. Andere talen zijn op aanvraag. Heb je nog vragen over deze training? Onze medewerkers beantwoorden deze graag. Neem telefonisch contact met ons op voor direct antwoord op al jouw vragen of boekingen.

Je kunt ook onderstaande antwoorden op veelgestelde vragen over de training Wind (GWO) doorlezen.

Wat is GWO training?

Het werken in de windenergiesector brengt specifieke risico’s met zich mee. Om de kans op incidenten te verkleinen en werknemers in deze sector goed voor te bereiden op crisissituaties heeft de GWO speciale veiligheidstrainingen voor de windenergie ontwikkeld. De basistraining GWO Basic Safety Training bestaat uit meerdere modules die allemaal met voldoende resultaat moeten worden afgerond. Deze training is verplicht voor iedereen die werkzaam is in de windindustriesector. De training mag alleen verzorgd worden door gecertificeerde opleiders.

Voor wie is de training wind (GWO) bedoeld?

Iedereen die werkzaamheden uit gaat voeren in een windturbineomgeving, meestal fysiek in een windturbine of offshore windconstructie, is verplicht om de training wind (GWO) te volgen. Deze training bereidt medewerkers in de windenergiesector voor op de mogelijke risico’s en eventuele noodsituaties. Deelnemers leren risico’s voorkomen, gevaarlijke situaties te herkennen, veilig te handelen en levensreddende handelingen en reddingsoperaties uit te voeren.

Hoe lang is het GWO certificaat geldig?

Bij de ontwikkeling van het cursusprogramma door GWO is vastgesteld welke onderdelen de training moet bevatten. Ook is hierin vastgelegd dat een GWO-certificaat maximaal 2 jaar geldig is. Om het certificaat te behouden is het noodzakelijk om de training binnen 2 jaar na het behalen van het certificaat te herhalen.

Zijn er ook GWO herhalingstrainingen?

Iedereen die in het bezit is van een geldig GWO certificaat heeft de mogelijkheid om zijn certificaat te vernieuwen door een GWO herhalingstraining of refresher te volgen. Per module is er een 1-daagse herhalingstraining beschikbaar waarin de eerder opgedane kennis wordt herhaald en waar mogelijk verdiept. De herhalingstraining GWO zijn los te volgen en te boeken. Alle modules moeten binnen 2 jaar worden herhaald om het GWO certificaat te behouden. Voor deelname aan de GWO refresher is een geldig GWO certificaat vereist. Is deze al verlopen dan moet je opnieuw de basistraining GWO (GWO Basic Safety Training) volgen.