Alle cursussen:

Cursus BHV Brand en ontruiming (1 dag)

In een brand en ontruiming cursus gaat het er dan ook niet om dat je optimaal leert om grote branden te blussen. Daar is de brandweer voor. Het gaat om het herkennen van calamiteiten en crisissituaties en het leiden van evacuaties om mensen die aanwezig zijn in het pand snel in veiligheid te brengen.

Vanaf € 225 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus BHV (EHBO) + Code 95 (1 dag)

De BHV (EHBO) + code 95 cursus is voor chauffeurs die graag in staat willen zijn om op te treden wanneer iemand eerste hulp nodig heeft, voor iedereen wie graag weet wat te doen bij calamiteiten. Voorkennis is niet nodig, tijdens de BHV (EHBO) cursus + code 95 leer jij alles wat je moet weten en ga je alles in de praktijk oefenen. De cursus telt mee voor 7 bijscholingsuren.

Vanaf € 181 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus Levensreddend handelen en kleine blusmiddelen (LRH) voor monteurs (1 dag)

De cursus LRH ( Levensreddend handelen en Kleine blusmiddelen) is bedoel voor de monteurs die in het werkveld hun werkzaamheden verrichten aan bijvoorbeeld elektrische installaties. Deze cursus richt zich vooral op de praktijk van de monteur die werkzaamheden uitvoert maar ook voor de medewerker die alleen toezicht houdt. Met het behalen van dit certificaat voldoet uw medewerker aan de Stipel eis (o.a. LRH).

Vanaf € 135 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus BHV Ploegleider Basis (1 of 2 dagen)

De cursus BHV Ploegleider Basis is bedoeld voor personen die binnen hun organisatie aangewezen zijn om leiding en verantwoordelijkheid te nemen voor de BHV-taken binnen de betreffende organisatie. Er kan namelijk behoefte ontstaan aan een dergelijke persoon, wanneer er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is. Een BHV Ploegleider kan namelijk inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren.

Vanaf € 185 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus BHV Ploegleider Herhaling (1 dag)

De ploegleider BHV heeft tijdens een calamiteit de leiding over de ploeg bedrijfshulpverleners binnen de organisatie. Het is mede zijn taak om ervoor te zorgen dat zijn BHV-ploeg geoefend blijft. Ook is hij verantwoordelijk voor het beheer en de controle van de middelen van zijn BHV-ploeg. Deze cursus BHV Ploegleider Herhaling is erop gericht de kennis die je tijdens de cursus BHV Ploegleider Basis hebt opgedaan op te frissen en de praktijkvaardigheden te oefenen.

Vanaf € 185 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus BBMI (Beheerder Brandmeldinstallatie)

Als in je bedrijf een Brandmeldinstallatie aanwezig is, dient er een beheerder aangewezen te worden. Diegene is verantwoordelijk met de bediening, periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie zoals staat beschreven in de NEN 2654-1. Daarom volg je de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI).

Vanaf € 258 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Cursus EHBO voor chauffeurs Code 95 + E-learning (1 dag)

De cursus EHBO voor chauffeurs is bedoeld voor elke chauffeur die in staat wilt zijn om op te treden wanneer iemand eerste hulp nodig heeft en voor degene die graag wilt weten wat je moet doen bij calamiteiten. De cursus is bedoeld voor chauffeurs, dus je hoeft geen ontruimingsoefeningen te doen. Deze cursus bestaat uit een dagdeel in combinatie met een e-learning die je voorafgaand aan de cursusdag maakt. Deze cursus telt mee voor de bijscholingsuren voor de code 95.

Vanaf € 150 excl. btw

Bekijk cursus Cursusdata & locaties

Naast dat je bij CursusGeregeld.nl terecht kunt voor verschillende BHV cursussen zoals BHV basis, BHV herhaling en BHV hoofd, bieden we ook overige BHV cursussen aan. Denk hierbij aan BHV Brand en ontruiming, BHV Ploegleider Basis, BHV Beheerder Brandmeldingsinstallatie en meer. Wat houden deze overige BHV cursussen in? En waarom komen ze van pas binnen jouw werkgebied? We vertellen je er graag meer over.

BHV Brand en ontruiming

De BHV cursus Brand en ontruiming is er specifiek op gericht om medewerkers te trainen om effectief te reageren op noodsituaties zoals branden en het veilig evacueren van mensen uit een gebouw. Deze 1-daagse cursus is een essentieel onderdeel binnen de bedrijfshulpverlening en is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers bekend zijn met brandpreventie, brandbestrijding en ontruimingsprocedures.

De verschillende modules bij BHV Brand en ontruiming

Bij deze BHV cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Brandpreventie: Binnen dit gedeelte van de cursus leren de deelnemers hoe branden kunnen ontstaan en zich kunnen verspreiden. Zo worden ze zich bewust van potentiële brandgevaren in de werkomgeving en leren ze hoe ze deze risico’s kunnen herkennen en verminderen. Het onderdeel brandpreventie omvat ook instructies over het veilig opslaan en gebruiken van brandgevaarlijke materialen.

2. Gebruik van blusmiddelen: Een belangrijk onderdeel van de BHV cursus Brand en ontruiming is het leren omgaan met verschillende soorten blusmiddelen, zoals brandblussers, brandslanghaspels en blusdekens. De deelnemers leren welk type blusmiddel geschikt is voor welk type brand en hoe ze deze blusmiddelen veilig en effectief kunnen gebruiken.

3. Brandbestrijding: Na een uitgebreide uitleg over de verschillende blusmiddelen is het tijd om te gaan oefenen met het bestrijden van een beginnende brand. Zo leren de cursisten hoe ze een beginnende brand kunnen benaderen en blussen, maar ook wanneer het veiliger is om niet te blussen maar te evacueren. Hierbij is het doel om werknemers de nodige kennis en het zelfvertrouwen te geven om op een verantwoorde manier een brand te proberen te beheersen voordat deze zich verder verspreidt.

4. Ontruimingsprocedures: Binnen dit onderwerp leren deelnemers hoe ze snel en georganiseerd een gebouw kunnen evacueren in geval van brand of een andere noodsituatie. Hierbij leren deelnemers het nodige over het wel of niet gebruiken van liften en de verschillende vluchtroutes zodat ze andere kunnen begeleiden tijdens het evacueren.

5. Communicatie: Een duidelijke en heldere communicatie is van belang tijdens noodsituaties. Daarom leren de cursisten hoe ze snel en beknopt informatie kunnen doorgeven aan de hulpdiensten en mede BHV’ers.

6. Praktijkoefeningen: Door in de praktijk aan de slag te gaan met de theorie vergroot je het zelfvertrouwen van de deelnemer waardoor ze juist en adequaat kunnen handelen tijdens een noodsituatie.

Het doel van de cursus

Het doel van de BHV cursus brand en ontruiming is om werknemers voor te bereiden op noodsituaties, zodat ze snel en adequaat kunnen handelen om de veiligheid van zichzelf en anderen te waarborgen. Hierbij wordt het bewustzijn van brandgevaren vergroot en leren ze effectieve brandbestrijdings- en ontruiming technieken.

BHV (EHBO) + Code 95

Deze BHV cursus is speciaal ontwikkeld voor chauffeurs die eerste hulp willen kunnen verlenen bij calamiteiten. Denk hierbij aan het verlenen van eerste hulp in noodsituaties tijdens het rijden zoals bijvoorbeeld verwondingen, bloedingen, shock, bewusteloosheid, een hartstilstand en andere medische noodgevallen.

Combinatie met e-learning

Wil je in plaats van een volledige klassikale cursus een gedeelte via e-learning doen? Met de BHV/EHBO cursus incl. e-learning + code 95 kun je zelf bepalen hoe je een gedeelte van de cursus invult. Hierbij hoef je maar een halve dag klassikaal les te volgen.

De BHV cursus in het kort

Tijdens deze BHV (EHBO) + code 95 komen er verschillende onderwerpen aan bod waaronder:
Een beginnende brand bestrijden
Levensreddend handelen
Reanimeren (met AED)
Helder en duidelijk communiceren tijdens een calamiteit

Cursus Levensreddend handelen en kleine blusmiddelen (LHR) voor monteurs

De cursus levensreddend handelen en kleine blusmiddelen (LHR) voor monteurs is speciaal bedoeld voor monteurs die werkzaamheden verrichten aan elektrische installaties. Zo leer je tijdens deze cursus onder andere:

 • Blussen van een beginnende brand
 • Gevaren bij het blussen
 • Communicatie met hulpdiensten
 • Reanimatie en gebruik AED
 • Hoe te handelen bij verschillende soorten verwondingen

De onderdelen worden tijdens praktijkopdrachten beoordeeld door de docenten. Beheers je de verschillende onderdelen voldoende? Dan ontvang je het LHR certificaat. Dit certificaat is 2 jaar geldig.

BHV Ploegleider basis

Wil je aan de slag als coördinator binnen het BHV team van jouw bedrijf? Met de BHV cursus Ploegleider Basis komt alles aan bod om op een goede manier te coördineren binnen het BHV team. Zo worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Huidige wet- en regelgeving
 • Beheer en controle van de BHV middelen binnen de ploeg
 • Leidinggeven en communicatie tijdens calamiteit
 • Erkenning en repressie

Om deel te kunnen nemen aan deze BHV cursus moet je in het bezit zijn van een geldig BHV certificaat. Na het afronden ontvang je een certificaat Ploegleider BHV die een jaar geldig is. Om ervoor te zorgen dat het certificaat geldig blijft kun je eenmaal per jaar de cursus BHV Ploegleider herhaling bij wonen.

Cursus BBMI (beheerder brandmeldinstallatie)

Wanneer er in een bedrijf een brandmeldinstallatie aanwezig is, dient hier een beheerder voor aangewezen te worden. Deze persoon is onder andere verantwoordelijk voor de periodieke controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie. De cursus BBMI bevat het volgende:

 • Periodieke controle en preventief onderhoud
 • Doormelden van brand
 • Ontruimingsalarminstallatie
 • Detectiezone, meldergroep en melderlus
 • Verantwoordelijkheden en beheer
 • Doel van een brandmeldinstallatie
 • Onderdelen van de installatie
 • Indicatoren en nevenindicatoren
 • Certificering

Na het voldoende afronden van de cursus ontvang je een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar. Hierna wordt geadviseerd om de kennis op peil te houden met behulp van een herhalingscursus.

Zo zie je maar, bij CursusGeregeld.nl kun je terecht voor verschillende BHV cursussen. Naast BHV cursussen bieden we ook diverse VCA- en EHBO cursussen aan. Maar dit is niet alles, ook voor cursussen op locatie kun je terecht bij CursusGeregeld.nl. Bekijk ons volledige aanbod online of neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.