Cursus Heftruck Basis Engels (1 dag)

Forklift Basic English

Terug

Cursus Heftruck Basis Engels

Heftruck Basis in het Engels is een ideale cursus als je deze in je eigen taal wilt volgen. Ook het examen is in het Engels. In 1 dag krijg je de basisbegrippen van de theorie uitgelegd en leer je voor het praktijkgedeelte de basishandelingen die je uit moet kunnen voeren.

Belangrijk voor deze cursus is wel, dat je al enige kennis hebt van het besturen van een voertuig. Het is in Nederland verplicht om voldoende instructies te krijgen bij het besturen van een heftruck. In deze cursus worden de basisbegrippen uitgelegd en voldoe je aan de minimale eisen voor de Arbowet.

De voordelen van cursus Heftruck Basis

heftruck herhaling

In de cursus Heftruck Basis in 1 dag werken we met 4 doelstellingen:

 • Allereerst is het verminderen van de veiligheidsrisico’s voor je directe omgeving en je collega’s/medewerkers.
 • Het is ook heel belangrijk om de risico’s met betrekking tot de schade te verminderen.
 • Uiteraard moet je kennis op het juiste niveau zijn van de wet- en regelgeving (Arbowet).
 • Niet geheel onbelangrijk is dat je voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de opleiding voor de ARBO wet.

De inhoud van een Heftruck Basis Engels

Theorie
In het theoretische gedeelte worden de volgende onderwerpen behandelt:

 • Wet- en regelgeving Arbo en Milieu
 • Veiligheidseisen aan het ontwerp en de fabricage van (vork)heftrucks
 • Onderhoud en keuring aan (vork)heftrucks
 • De soorten, functies en kenmerken van heftrucks
 • Stabiliteit en lastzwaarte
 • Omgevingsfactoren en relevante risico’s
 • Veiligheidsvoorzieningen op (vork)heftrucks en veilig gebruik
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk
In het praktijkonderdeel van de cursus wordt de theorie deels toegepast en gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Rijden zonder/met lading
 • Laden en lossen
 • Uitslaan en afzetten van lading
Heftruck Herhaling

Boek Veilig Werken met de Heftruck

Heb je liever een boek om je goed voor te bereiden op de cursus? Dan kan je deze gewoon mee bestellen tijdens het inschrijven van je cursus Heftruck Basis. Het boek kost €29,95 en bevat alle leerstof om je certificaat te halen. De inhoud is conform de actuele eind- en toetstermen en bevat veel (oefen)examenvragen.

Bewijs van deelname

Als je geslaagd bent ontvang je een certificaat die 5 jaar geldig is en een pasje.

Cursusvoorwaarden Heftruck Basis

Om aan de cursus deel te nemen moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Het is verplicht om veiligheidsschoenen te dragen voor je eigen veiligheid. Tevens dien je in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Liever de Hoogwerker cursus in het Engels volgen? Dat kan! Klik dan hier.


Cursusdetails

Vanafprijs: € 209 excl. btw

Hulp nodig?

Nog vragen? Neem contact op met onze klantenservice.

info@cursusgeregeld.nl

030 303 95 14

Whatsapp ons

Daarom CursusGeregeld.nl

Bij CursusGeregeld.nl maken we je het zo makkelijk mogelijk:

 • Eén aanspreekpunt
 • Geen reserveringskosten
 • Scherpste prijs
 • Altijd in de buurt
 • Gratis annuleren (tot 10 werkdagen voor startdatum)

Forklift Basic in your own language

This Forklift Basic course is the ideal course if you want to follow it in your own language. In one day you get explained the basic concepts of the theory and learn you have to carry for the practical part of the basic actions you out. It is important for this course that you already have some knowledge of driving a vehicle. In the Netherlands it is mandatory to receive sufficient instructions when driving a forklift truck. In this course, the basic concepts are explained and you meet the minimum requirements for the Working Conditions Act.

The advantages of Forklift Basic course

In the Forklift Basic course in 1 day we work with 5 objectives. First of all, it is to reduce the safety risks for your immediate environment and your colleagues / employees. In addition, it is also very important to reduce the risks related to the damage. Naturally, you must have the correct level of legislation and regulations (Working Conditions Act). It is also not entirely unimportant that you meet the requirements with regard to the training for the Working Conditions Act.

The contents of a Forklift Base

Theory
In the theoretical part the following topics are discussed:

 • Health and safety legislation and regulations
 • Safety requirements for the design and manufacture of (fork) lift trucks
 • Maintenance and inspection on (fork) forklift trucks
 • The types, functions and features of forklift trucks
 • Stability and load weight
 • Environmental factors and relevant risks
 • Safety provisions on (fork) lift trucks and safe use
 • Personal protective equipment

Practice
In the practical part of the course, the theory is partly applied and we discuss the following topics:

 • Driving without / with load
 • Loading and unloading
 • Unloading and depositing of cargo

Book Safe Working with the Forklift

Do you prefer a book to prepare for the course? Then you can simply order it when registering for your Forklift Basic course. The book costs € 29.95 and contains all the material to get your certificate and is also suitable for Code 95. The content according to the actual attainment and test targets and includes many (practice) exam. Note: this book is only available in Dutch!

Course requirements Forklift Basic

You must be at least 18 years old to participate in the course. It is mandatory to wear safety shoes for your own safety. You must also be in possession of a valid ID.

Certificate

If you have followed the course day and successfully completed the exam, you will receive the Safe Working with the Forklift certificate. This certificate is valid for 5 years. After these 5 years you can follow the refresher course Safe working with the forklift to renew your certificate.

This translation was made using Google Translate. This text is intended as an aid and no rights can be attached to it.